مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی؛
اعزام چند تن از اساتید و دانشجویان دانشگاه ارومیه به اشنویه

گروه تخصصی جهادی از بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه متشکل از سه نفر استاد و عضو هیات علمی، ۴ نفر دانشجوی تخصصی دامپزشکی و ۱۰ نفر دانشجوی دکتری دامپزشکی است که از 22 آبان ماه به مدت سه روز به مناطق محروم اشنویه اعزام شدند.

سرهنگ رحیم عباس زاده در گفت و گو با گروه فرهنگی نسل برهان درباره اعزام گروه های جهادی دام پزشکی به مناطق محروم گفت: گروه تخصصی جهادی از بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه متشکل از سه نفر استاد و عضو هیات علمی، ۴ نفر دانشجوی تخصصی دامپزشکی و ۱۰ نفر دانشجوی دکتری دامپزشکی است که از ۲۲ آبان ماه به مدت سه روز به مناطق محروم اشنویه اعزام شدند.

وی با اشاره بر اینکه در بحث دامپزشکی کارگروه های تخصصی به این اردوها اعزام می شوند، گفت: در این کار گروه دانشجویان دانشگاه ارومیه همراه با اساتید حضور دارند که نگاه ویژه ای به بحث توزیع دارو و درمان دام های سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو) دارند.

مسئول ناحیه بسیج دانشجویی استان تصریح کرد: اعزام گروه دامپزشکی به مناطق محروم استان با هدف رشد دامپروری و شناسایی بیماری های دامی برای جلوگیری از شیوع بیماری و ریشه کن کردن بیماری دام ها انجام می شود.

عباس زاده به اعزام گروه دامپزشکی به روستاهای محروم استان اشاره کرد و گفت: این گروه برای پنجمین بار به روستاهای استان اعزام می شود تا در راستای کاهش بیماری دام ها به روستاییان آموزش هایی را ارائه کنند.

عباس زاده با اشاره به اینکه محوری ترین اداره در شناسایی منطقه سپاه بوده، بیان کرد: امسال نیز تلاش شده ابتدا نیازهای فرهنگی، آموزشی منطقه استخراج شده و گروه جهادی بر مبنای آن به برنامه ریزی جزئی و دقیق بپردازد.

انتهای پیام/