دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه ؛
واقعه ۱۳ آبان نشان داد مردم ایران ظلم را تحمل نخواهند کرد

روز سیزدهم آبان در حقیقت نمایانگر مظلومیت ملت ایران است و در این روز مردم ایران مظلومیت خود را به نمایش گذاشتند تا همه جهان بدانند چه بر سر ملت آمده است که بزرگترین آن اعطای حق کاپیتولاسیون به آمریکای جهانخوار بود و اگر امروز ابرقدرتهای عالم بخواهند طبق عادت خودشان حقوق ملت ما را پایمال کنند، قطعا ملت ما ظلم تحمل نمیکند و در مقابل زورگویان ایستادگی کرده و از مظلومان جهان حمایت می کنند.

فاطمه اسماعیل زاده دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه در گفت و گو با گروه سیاسی نسل برهان درباره واقعی تاریخی ۱۳ آبان گفت: روزی در برهه ای از زمان جوانان این مرز و بوم نتوانستند در برابر بی عدالتی ها، ستمگری و نوکری شاه خائن در مقابل ارباب آمریکایی، تاب بیاورند و حرکتی تاریخی و جنبشی عظیم را ایجاد کردند که افتخاری بزرگ در برگ زرین تاریخ سراسر جهان شد تا دنیا بداند جوانان ایران زمین همواره هوشیار و با قدرت در سایه رهبری حرکت می کنند و عشق به انقلاب و مقاوم معظم رهبری در دل آنها ریشه دارد.

وی افزود: روز سیزدهم آبان در حقیقت نمایانگر مظلومیت ملت ایران است و در این روز مردم ایران مظلومیت خود را به نمایش گذاشتند تا همه جهان بدانند چه بر سر ملت آمده است که بزرگترین آن اعطای حق کاپیتولاسیون به آمریکای جهانخوار بود و اگر امروز ابرقدرتهای عالم بخواهند طبق عادت خودشان حقوق ملت ما را پایمال کنند، قطعا ملت ما ظلم تحمل نمیکند و در مقابل زورگویان ایستادگی کرده و از مظلومان جهان حمایت می کنند.

اسماعیل زاده با اشاره به ایستادگی مردم ایران در مقابل ظلم و ستم خاطر نشان کرد: از ماجرای سیزدهم آبان سالهای زیادی گذشته و آن قضیه به تاریخ پیوسته است؛ اما حقیقتی که ماجرای سیزدهم آبان و تسخیر لانه جاسوسی را با خود به همراه داشت و دشمنان را رسوا کرد و مظلومیت ملت ایران و را به جهانیان نشان داد عدم تحمل ظلم از سوی ملت ایران در مقابل ظالمان و ستمگران بود که همچنان به حال خود باقی است و تا ابد خواهد بود.

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه تصریح کرد: امروز اگر قدرتمداران عالم بخواهند طبق عادت خودشان حقوق ملت ما را پایمال کنند، ملت ما ظلم را از سوی هر کس و هر قدرتی تحمل نخواهد کرد و در برابر زورگویان عالم ایستادگی می کند.

فاطمه اسماعیل زاده درباره تاثیر گذاری سیزده آبان ماه نیز خاطر نشان کرد: سیزدهم آبان به همه مستضعفان آموخت که می توانند چپاول گران را به زباله دان تاریخ بسپارند و معبد انسانیت، آزادنه و آگاهانه در برابر والایی های ارجمند مکتب توحید، به نماز بایستند و تنها در برابر «اللّه » به کرنش و سجود بنشینند و جز او، همه را طرد کنند.

انتهای پیام/