گزارش؛
عکس/افتتاحیه نمایشگاه رویش در دانشگاه ارومیه

صبح امروز معاونت فرهنگی دانشگاه ارومیه بهمراه کانون ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه نمایشگاهی تحت عنوان "نمایشگاه رویش" افتتاح نمود.

به گزارش نسل برهان، صبح امروز معاونت فرهنگی دانشگاه ارومیه بهمراه کانون ها و تشکل های دانشجویی دانشگاه نمایشگاهی تحت عنوان “نمایشگاه رویش” برگزار کرد.

لازم به ذکر است در این نمایشگاه تشکل ها و کانون های دانشجویی به معرفی مجموعه های خود پرداخته اند و بسته های فرهنگی را به دانشجویان عرضه نمودند.