گزارش؛
عکس/تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی

تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده سپاه شهدا استان سردار عابدین خرم و روسای دانشگاه های استان و فرماندهان حوزه های بسیج دانشجویی دانشگاه ها برگزار شد.

به گزارش نسل برهان، تکریم و معارفه مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان غربی با حضور فرمانده سپاه شهدا استان سردار عابدین خرم و روسای دانشگاه های استان و فرماندهان حوزه های بسیج دانشجویی دانشگاه ها برگزار شد.