گزارش؛
آقای پور اسد بگذارید قانون صحبت کند!

بلبشو و آنارشی موجود در دانشکده قاضی حکایت از آن دارد که مسئولین نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که قانون فصل الخطاب است و هرگونه تضییع و اجحاف در حقوق دانشجویان به هر نحو و در هر نسبتی، بی اعتمادی دانشجویان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش نسل برهان،پیرو گزارش قبلی از وجود نقض مدیریتی دانشکده قاضی طباطبائی ارومیه و گزارش کامل نسل برهان به عنوان رسانه بیدار دانشگاه های استان درباره دریافت هزینه اضافی از دانشجویان بمدت چند سال، هیئت رئیسه دانشکده قاضی با تصمیم آنی تصمیم به بازگرداندن هزینه اضافی فقط یک ترم را گرفته است!!


بدیهی است که اعتلای دانشگاه در گرو مولفه هایی است که مدیران تصمیم گیر باید بدان اهتمام ورزیده و تمام جد و جهدشان این باشد که سیاست ها و برنامه هایشان خروجی قابل قبولی باشد و در همین راستا در مقام مسئول نیز باید نسبت به افعال خود پاسخگو باشند.

البته در نقادی و کنکاش در وضعیت دانشکده قاضی طباطیایی به نظر می رسد مسئله و موضوع اصلی فراتر از مشکلات صنفی و دانشجویی مبتلابه بوده است و نبود برنامه متقن و راهبردی در اداره یک دانشکده معضلات و تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته است که متاسفانه آینده دانشکده و دانشجو را در هاله ای از ابهام قرار داده است که بررسی ابعاد آنان نیاز به جلسات تخصصی دارد.

بلبشو وآنارشی موجود در دانشکده قاضی حکایت از آن دارد که مسئولین نمی دانند و یا نمی خواهند بدانند که قانون فصل الخطاب است و هرگونه تضییع و اجحاف در حقوق دانشجویان به هر نحو و در هر نسبتی، بی اعتمادی دانشجویان را به دنبال خواهد داشت.

لازم به ذکر است نسل برهان به عنوان رسانه بیدار دانشگاه های استان با قاطعیت تمام و تا حصول حقوق دانشجویان پیگیر مسئله فوق خواهد بود و به زودی ابعاد جدیدی از این موضوع را افشا خواهد نمود.

انتهای پیام/