یادداشت؛
قوه قضائیه سر مبارزه با جرم با کسی عقد اخوت نبسته است

آقای رییس جمهور همیشه پیشگیری بهتر از درمان است چراکه هزینه های به مراتب کمتری دارد و می تواند مثمرثمر واقع شود.دولت و قوه ی مقننه باید اقداماتی انجام دهند که جلوی کوچکترین فسادی را در جامعه بگیرند و اجازه ندهند فسادی صورت بگیرد.دولت باید اقداماتی انجام دهد که کار به دادگاه و قاضی نکشد و انواع فساد حتی کوچکترین آن را در نطفه را خفه کند و اجازه ی انجام کوچکترین خلافی را به خود ندهد.

به گزارش نسل برهان، ریاست محترم جمهور در اظهار نظری جدید فرموده اند که قوه ی قضائیه از سر بیکاری اقدام به احضار افراد به دادگاه می کند و آنها را مورد بازخواست قرار می دهد ، اما رییس جمهور محترم باید توجه داشته باشند که قوه ی قضائیه تا حالا هیچ احدالناسی را سر کار نکرده به دادگاه احضار نکرده و تمام تلاش قوه ی قضائیه بر این بوده که با فساد در بخش های مختلف جامعه مبارزه کند و اجازه ندهد که فساد در بخش های مختلف جامعه رسوخ کند و گسترش یابد.

قوه قضائیه درصدد این است که به مردم این اطمینان را بدهد که با فساد و مسببان آن به شدت و جدیت برخورد می کند و سر این مبارزه تا حالا با هیچ کسی عقد اخوت نبسته و نخواهد بست ، اما بعضی ها چه در داخل کشور و چه در خارج از آن این قوه ی بسیار مهم و استراتژیک را به جهت وظایف خطیر حساسی که بر عهده دارد مورد انواع و اقسام تهمت ها قرار می دهند و درصدد تضعیف قوه ی قضائیه و جایگاه آن در جامعه هستند تا جایی که با فشار به قوه ی قضائیه مانع کارایی این قوه در برخی بخش ها می شوند ، اما به لطف الهی تلاش های این افراد معلوم الحال هیچ تاثیری در اراده ی قوه ی قضائیه نداشته است و نخواهد داشت.

آقای رییس جمهور همیشه پیشگیری بهتر از درمان است چراکه هزینه های به مراتب کمتری دارد و می تواند مثمرثمر واقع شود.دولت و قوه ی مقننه باید اقداماتی انجام دهند که جلوی کوچکترین فسادی را در جامعه بگیرند و اجازه ندهند فسادی صورت بگیرد.دولت باید اقداماتی انجام دهد که کار به دادگاه و قاضی نکشد و انواع فساد حتی کوچکترین آن را در نطفه را خفه کند و اجازه ی انجام کوچکترین خلافی را به خود ندهد.

آقای روحانی این اظهار نظرها هیچ کمکی به پیشرفت کشور نمی کند و اتحاد و همدلی را که از مولفه های موفقیت یک کشور است را از بین می برد و موجب سوء ظن مردم می شود.

در آخر می خواهم بگویم که قوه ی قضائیه تا جایی که توانسته با فساد در بخش های مختلف مبارزه کرده و وظیفه ی خود را به نحو احسنت انجام داده و واژه ی بیکاری در این قوه ی بسیار مهم معنایی ندارد.