در دانشگاه ارومیه اجرا می شود؛
طرح تاک، طرحی نو برای دانشجویان دانشگاه ارومیه

در راستای فراهم نمودن امکانات رفاهی ویژه در حوزه تغذیه دانشجویی و ایجاد تنوع غذایی مناسب و افزایش رضایتمندی با ایجاد رقابت سالم ما بین سلف رستوران خصوصی و دولتی دانشگاه، معاونت دانشجویی مبادرت به اجرای طرح تاک نموده است

به گزارش نسل برهان، رامین رزمی رئیس امور تغذبه دانشگاه ارومیه در مصاحبه با خبرنگار نسل برهان گفت: در راستای فراهم نمودن امکانات رفاهی ویژه در حوزه تغذیه دانشجویی و ایجاد تنوع غذایی مناسب و افزایش رضایتمندی با ایجاد رقابت سالم ما بین سلف رستوران خصوصی و دولتی دانشگاه، معاونت دانشجویی مبادرت به اجرای طرح تاک نموده است که به شرح زیر است:

الف. دراین طرح دانشجوی در محدوده سنوات مجاز بدون پرداخت وجهی درقبال ذخیره ژتون برای وعده ی ناهار، صاحب ژتونی به ارزش ریالی۳۰۰۰۰ ریال میشودکه با پرداخت ما به التفاوت آن باتوجه به نوع غذای انتخابی ازغذای رستوران خصوصی بهره مند میشود.

لازم به ذکراست این ژتون صرفاً برای صاحب کارت دانشجویی بوده و با انتخاب غذا نوع تاک امکان استفاده از غذای سلف سرویس دانشجویی امکانپذیر نمیباشد و برای دانشجویان در سنوات غیر مجاز امکان استفاده از طرح تاک مقدور نخواهد بود.

ب. استفاده از طرح به صورت اختیاری بوده و هیچ گونه اجباری  وجودندارد.

ج. ظرفیت این طرح فعلا محدود بوده و اولویت با دانشجویانی است که زودتر رزرو می نمایند.

د: برخى از منوها ممکن است با توجه به استقبال بیشتر دانشجویان عزیز به اتمام برسد که درآن صورت دانشجو از منوها موجود در رستوران استفاده خواهدکرد و به همین دلیل از طرف دانشجو  هیچ اعتراضی قابل قبول نخواهدبود.

ه . امکان استرداد وجه یارانه  بابت عدم سروغذا برای دانشجویان مقدور نمی باشد.

و . خدمات تاک فقط برای داشجویان نوبت اول که ساکن خوابگاههای دانشگاه هستند، تعلق می گیرد.

 وی در پایان افزود: امیدواریم دانشجویان دانشگاه ارومیه از کافی شاپ و رستوران جدید واقع در دانشگاه جنب رستوران دام پزشکی که در اجرای همین طرح تاک نیز نقش اساسی دارد استقاده بسزایی را داشته باشند.

انتهای پیام/