سرپرست وزارت علوم در ارومیه؛
اولویت وزارت علوم پاسخ دادن به نیازهای اساسی جامعه است

ضیا هاشمی سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری درباره اولویت و اهداف و برنامه های آینده وزارت علوم گفت: ما استراتژی وزارت علوم را تقویت پیوند جامعه با دانشگاه تعریف کرده ایم بر این اساس فعالیت های اموزشی و پژوهشی و حوزه فناوری از نظر ما می تواند جایگاه دانشگاه را در جامعه تعریف و برجسته کند و منزلت دانشجویی و دانشگاهی را ارتقا ببخشد.

به گزارش نسل برهان، ضیا هاشمی  سرپرست وزارت علوم و تحقیقات و فناوری درباره اولویت و اهداف و برنامه های آینده وزارت علوم گفت: ما استراتژی وزارت علوم را تقویت پیوند جامعه با دانشگاه تعریف کرده ایم بر این اساس فعالیت های اموزشی و پژوهشی و حوزه فناوری از نظر ما می تواند جایگاه دانشگاه را در جامعه تعریف و برجسته کند و منزلت دانشجویی و دانشگاهی را ارتقا ببخشد.

وی افزود: جهت گیری ما براین است که آموزش ها بر اساس نیازهای جامعه باشد و اموزش هایی که منطبق بر نیازهای واقعی نیست یک مقداری کنترل شود و توسعه پیدا نکند و بر عکس آموزش هایی که مبتنی بر نیازهای واقعی است توسعه پیدا کند.

ضیا هاشمی درباره اولویت های وزارت در حوزه پژوهش تصریح کرد: در حوزه پژوهش نیز باید پژوهش های ما تقاضا محور باشد و مطابق با نیاز هایی که جامعه دارد، دانشگاهیان نیز پژوهش های خود را حول این نیاز های اساسی جامعه انجام دهند.

وی افزود: ما باید بتوانیم در تمام عرصه های مهندسی و علوم پایه و کشاورزی نیازهای جامعه را بشناسیم و به این نیازها پاسخ های سازنده بدهیم لذا تمام پایان نامه ها را باید به این سمت سوق دهیم.

سرپرست وزارت علوم درباره اولویت های وزارت در حوزه فناوری تاکید کرد: ما تاکید ویژه داریم که شرکت های دانش بنیان وپارک های فناوری متناسب با نیاز بازار کار تلاش کنند و دانشی که به دانش آموختگان انتقال داده می شود نیز باید با عرصه فناوری پیوند خورده باشد و بتواند حلال مشکلات جامعه در همه عرصه ها باشد.

وی افزود: ما با بیکاری فارغ التحصیلان مواجه هستیم اگرچه در رسالت های وزارت اشتغال تعریف نشده است ولی ما نمی توانیم به این موضوع اساسی کشور بی توجه باشیم و برای نسل های چهارم و پنجم باید کار کرد.

هاشمی درباره اهداف این وزارت خانه در عرصه فرهنگی گفت: در عرصه فرهنگی و اجتماعی مشارکت اجتماعی و احساس مسئولیت اجتماعی مورد تاکید است بنابراین خود مسئولیت اجتماعی دانشگاه و دانشگاهیان یک دغدغه جدی است و همه اینها در جمع باعث می شود دانشگاه پیوندش را با جامعه افزایش بدهد.

 

انتهای پیام/