گزارش؛
آقای پور اسد شفاف سازی کنید!

طبق اخبار ضد و نقیض رسیده از جانب دانشجویان دانشکده قاضی طباطبائی ارومیه، گویا معاونت دانشجویی دانشکده مزبور برخلاف آیین نامه معرفی شده از جانب صندوق رفاه دانشجویی هزینه های خوابگاه دانشجویان هزینه متعارف و خاصی تعریف شده است فلذا در حال حاضر در این دانشگاه هزینه ی خوابگاه ترم اول روزانه 184 هزار تومان می باشد و از دانشجویان ترم اول شبانه نیز 400هزار تومان گرفته می شود.

به گزارش نسل برهان، طبق اخبار ضد و نقیض رسیده از جانب دانشجویان دانشکده قاضی طباطبائی ارومیه، گویا معاونت دانشجویی دانشکده مزبور برخلاف آیین نامه معرفی شده از جانب صندوق رفاه دانشجویی هزینه های خوابگاه دانشجویان هزینه متعارف و خاصی تعریف شده است فلذا در حال حاضر در این دانشگاه هزینه ی خوابگاه ترم اول روزانه ۱۸۴ هزار تومان می باشد و از دانشجویان ترم اول شبانه نیز ۴۰۰هزار تومان گرفته می شود.

این در حالیست که سطح خوابگاه دانشکده  فنی و حرفه ای شهید قاضی طباطبایی ارومیه ۴و۵ است؛

ولی در جدول بالا هم که از سایت دانشکده فنی و حرفه ای از قسمت تازه های دانشجویی برداشته شده مسئله چیز دیگری است و طبق محاسبه بدست آمده قیمت ارایه شده از طرف سازمان فنی و حرفه ای کل کشور با قیمت گرفته شده از جانب دانشکده فنی و حرفه ای قاضی طباطبائی ارومیه با تفاوت چند برابری دارد.

نکته ی جالب توجه ماجرا این است که از اتاق ۶ نفره و ۱۲ نفره هم همان مبلغ ۴۰۰ هزارتومان گرفته می شود و همین مبلغ از ترم های دو الی آخر دانشجویان روزانه و از ترم های دو الی آخر شبانه نیز دریافت می شود و فرقی بین دانشجویان کارشناسی شبانه و روزانه و کاردانی قائل نمی شوند.

مبلغ وایزی ترم اول کارشناسی  شبانه سال گدشته ترم بهمن:

مبلغ واریزی دانشجوی ترم دوم کاردانی روزانه امسال:

فلذا اولین سوالی که از رئیس محترم دانشکده قاضی طباطبائی جناب آقای پور اسد داریم این است که چرا این گونه کارها بدون ارائه آیین نامه مخصوص خود و بدون درج اطلاعیه ای صورت می گیرد و خواهشمندیم از ایشان هر چه سریعتر در باره این گونه مسائل شفاف سازی قانع کننده ای را برای دانشجویان ارایه دهند.

انتهای پیام/