روایت تاریخی از رهبر انقلاب؛
تاریخ: ۱۷:۲۸ :: ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
ایجاد دولت صهیونیست، ایده‌ای استعماری برای تداوم سلطه

روایت تاریخی از تشکیل رژیم صهیونیستی توسط دولت‌های استعمارگر با هدف ایجاد پایگاهی برای تداوم لطه در جهان اسلام

روایت زیر از جانب رهبر انقلاب کاملا درباره کردستان عراق نیز صدق می کند؛

دولت صهیونیست در این نقطه از دنیای اسلام، با یک هدف بلندمدت استکباری به وجود آمد. اصلا به وجود آوردن این دولت در این نقطه‌ی حساس که تقریبا قلب دنیای اسلام است… و یک سه‌راهی است بین آسیا و آفریقا و اروپا برای خاطر این بود که در بلند مدت، تداوم سلطه‌ی استعمارگران آن روز که در راسشان دولت انگلیس بود بر دنیای اسلام باقی بماند و این‌طور نباشد که اگر یک‌وقت دولت اسلامی مقتدری مثل دورانهایی از حکومت عثمانی به وجود آمد، بتواند جلو نفوذ استعمارگران و انگلیس و فرانسه و دیگران را در این منطقه بگیرد. لذا یک پایگاه برای خودشان درست کردند.

بنابراین طبق اسناد تاریخی، تشکیل حکومت صهیونیستی در آنجا، بیش از آنچه که آرزوی مردم یهود باشد، یک خواست استعماری دولت انگلیس بود.

شواهدی وجود دارد که در همان زمان بسیاری از یهودیها اعتقادشان این بود که احتیاجی به این دولت نیست؛ این دولت به نفعشان نیست؛ لذا گریزان بودند.

بنابراین، این یک آرزو و ایده‌ی یهودی نبود؛ بیشتر یک ایده‌ی استعماری و یک ایده‌ی انگلیسی بود.

البته بعد که به وسیله‌ی امریکا گوی سیاست دنیا و گوی استکبار از دست انگلیس ربوده شد، این هم جزو همان ابواب جمع مواریث استعماری بود که به امریکا رسید و آمریکاییها حداکثر استفاده را کردند و الآن هم استفاده می‌کنند.»

امام خامنه ای ۱۳۷۹/۰۹/۲۵

انتهای پیام/