یادداشت؛
تاریخ: ۶:۵۱ :: ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
هدف از تخریب قوه قضائیه ناامید کردن مردم نسبت به نظام

در روزهای گذشته کانال های تلگرامی ضدانقلاب معلوم الحال تا توانسته اند به این قوه تاخته اند و انواع و اقسام تهمت ها را علیه رئیس این قوه وارد کرده اند اما باید توجه داشت که پشت این تخریب ها دست های پنهانی برای اهداف خاص نهفته است که هدف نهایی این تخریب ها هم شخص خاصی نیست بلکه هدف ناامید کردن مردم نسبت به نظام و تشویش اذهان عمومی است.

به گزارش نسل برهان، چرا نقش قوه ی قضائیه مهم است و دلیل هجمه های اخیر دشمنان به این قوه چه چیزی می تواند باشد؟چه اهدافی پشت این تخریب ها نهفته است؟

شاید کمتر کسی به اهمیت قوه ی قضائیه واقف و از اهمیت آن آگاه باشد اما اگر با دیدی عمیق و موشکافانه به این قوه ی بسیار مهم و حساس در کشور بنگریم قطعا متوجه خواهیم شد که این قوه وظایف بسیار خطیری را بر عهده دارد و نقش آن در جامعه انکار ناپذیر و بی بدیل است.

قوه ی قضاییه یکی از ارکان مهم کشور است و نقش آن در مبارزه با انواع و اقسام مفاسد اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ….حیاتی و مهم است ؛ به همین خاطر رئیس این قوه ی بسیار مهم از طریق رهبر منصوب می شود و این قوه مستقل است و از هیچ کسی دستور نمی گیرد.

قطعا کوچکترین اشتباهی از این قوه موجب هجمه ی دشنمان به این رکن مهم کشور می شود و انواع و اقسام تهمت به این قوه را چه از داخل و چه خارج کشور روا  می دارند و به آن می تازند و قوه ی قضائیه را متهم می کنند.

قوه ی قضائیه باید در مبارزه با مفاسد با قاطعیت عمل کند و تحت تاثیر هیچ نهاد و هجمه های سیاسی قرار نگیرد ؛ چراکه در این صورت عدالت در جامعه حاکم می شود و مردم بیش از پیش به این قوه اعتماد خواهند داشت.

البته باید اذعان داشت که قوه ی قضائیه تا الان خوب عمل کرده و توانسته مر قانون را در کشور اجرا کند و مردم به این قوه اعتماد کامل را دارند اما باید توجه داشت که هیچ وقت نباید در مورد رکنی مانند قوه ی قضائیه قیاس جزئی کرد و اشتباه یک شخص را به پای یک مجموعه نوشت چراکه در اینصورت نتیجه ای که از قضاوت خود خواهیم گرفت قطعا نادرست خواهد بود.

در روزهای گذشته کانال های تلگرامی ضدانقلاب معلوم الحال تا توانسته اند به این قوه تاخته اند و انواع و اقسام تهمت ها را علیه رئیس این قوه وارد کرده اند اما باید توجه داشت که پشت این تخریب ها دست های پنهانی برای اهداف خاص نهفته است که هدف نهایی این تخریب ها هم شخص خاصی نیست بلکه هدف ناامید کردن مردم نسبت به نظام و تشویش اذهان عمومی است.

هدف های کانال های معاند بسیار مشخص است و باید در مقابل این هجمه ها تدابیر خاص و حساب شده ای را اتخاذ کرد.کانال های معاند حرف ها و تخریب های خود را در قالب ظاهرا درست به مردم نشان می دهند اما باطن این تخریب ها کاملا شوم است و باید با نشان دادن محتوای شوم این تخریب ها چهره ی واقعی ضدانقلاب ها را به بهترین نحو آشکار کرد.

در راس کانال های ضدانقلاب آمدنیوز قرار دارد که با هدف خاصی شکل گرفته و با تخریب ها شخصیت ها و قوه های نظام در صدد براندازی نظام است و قطعا و بلاشک این آرزو را به گور خواهند برد چراکه مردم حق و باطل را به خوبی می شناسند و چهره ی واقعی این کانال ها برای مردم آشکار شده و آشکارتر خواهد شد.

انتها پیام/