گزارش؛
بسته های فاسد خرما داخل بسته های صبحانه دانشگاه ارومیه!

در بین این اقلام بسته های خرما کپک زده و کرم خورده باعث بدبینی و نارضایتی دانشجویان شد و این طرح خوب را زیر سوال برد در حالیکه تمام هزینه های وارده از بیت المال بوده است.

به گزارش نسل برهان، در سال تحصیلی جدید در دانشگاه ارومیه شاهد این بودیم که بعد از مدت ها بسته های صبحانه که  شامل ۱۲ قلم از خوراکی های خوب و مقوی است که بین دانشجویان توزیع شده است.

این طرح اما و اگر هایی دارد که بعد از پخش اولین دوره این بسته نمایان شد با توجه به اینکه این اقلام با سوبسید دانشجویی عرضه می شود و قیمت آن خیلی بالاتر از قیمتی است که به دست دانشجویان می رسد بعضی کم کاری ها در آن دیده شد که احتمالا به دلیل نخستین بار و بی تجربه بودن مسولین در این حیطه باشد.

در بین این اقلام بسته های خرما کپک زده و کرم خورده باعث بدبینی و نارضایتی دانشجویان شد و این طرح خوب را زیر سوال برد در حالیکه تمام هزینه های وارده از بیت المال بوده و امیدواریم در بسته های آینده کیفیت برای مسولین کمی مهمتر از سود مالی باشد.

 

 

 

انتهای پیام/