آرش غولغاش؛
نبود استقلال اقتصادی در کردستان عراق تبعات بدی را خواهد داشت

هردو طرف این همه پرسی و اعلام استقلال به ضرر بارزانی و کردهای عراق میباشد چراکه هیچ یک از همسایگان این اقلیم موافق با این استقلال نبوده و با توجه به عدم دسترسی این منطقه به آب های آزاد شرایط بسیار سختی برای این منطقه به دنبال دارد.

به گزارش نسل برهان، در سال ۱۲۹۷ شمسی با پایان جنگ جهانی اول و پس از آن از بین رفتن امپراطوری عثمانی و تقسیم امپراطوری عثمانی به کشورهای کوچک عربی و حاشیه خلیج فارس و شیخ نشین ها و اشفال مناطق شمالی ایران توسط ارتش شوروی و فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ ایجاد کشورها و تقسیمات جدید دراین مناطق ، غربی ها برای تقسیم کشورهای منطقه از هر تلاشی دست برنداشته تا خاورمیانه جدید را بوجود بیاورند.

در اوایل انقلاب ایران نیز با تحریک اقوام و نفوذ ضد انقلاب واستقلال طلبی در مناطق مختلف کشورشرایط سختی را بوجود آورد اما دشمن در این هدف خود ناکام ماند.

ایجاد گروهک داعش و طالبان و سایر گروهک ها نیز جهت تجزیه کشورهای دارای منابع به کشورهای کوچک برای بهره برداری و وابستگی و استعمار است.

درحال حاضر با شکست های پی در پی داعش در عراق و سوریه و نزدیک شدن به پیروزی کامل محور مقاومت ، غده سرطانی و اشغال گر قدس با نفوذ در رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی ، وی را به دنبال رویای تشکیل یک کشور مسقل انداخت.

اما در پس پرده مشاهده میشود که هدف غرب از ایجاد کردستان جدید در شمال عراق علاوه بر دسترسی به چاه های نفت کرکوک ، ایجاد کشورهای کوچک و با صف آرایی های مثبت و منفی در مقابل هم جهت تضعیف و خنثی کردن توان دفاعی محور مقاومت می باشد تا در سایه این اختلافات منطقه ای هم اسرائیل از مسئله اول جهان اسلام خارج شده وهم غرب با فروش سلاح به این کشورهای کوچک  به ناامنی های منطقه دامن زده واقتصاد خود را با مبادله نفت و سلاح زنده نگه دارد و نیز داعش از زیر تیغ نیروهای مقاومت خلاص شود.

هردو طرف این همه پرسی و اعلام استقلال به ضرر بارزانی و کردهای عراق میباشد چراکه هیچ یک از همسایگان این اقلیم موافق با این استقلال نبوده و با توجه به عدم دسترسی این منطقه به آب های آزاد شرایط بسیار سختی برای این منطقه به دنبال دارد.

نبود استقلال اقتصادی در این منطقه سبب وابستگی این اقلیم به بیرون شده که تبعات بسیار بدی  را در داخل این اقلیم به دنبال دارد و سبب نا امنی دراین منطقه میگردد.

با توجه به نا امنی های داخلی شهرهای جنوب ترکیه ودرگیری های گروهک پ ک ک با ارتش ترکیه احتمال درگیری نیروهای کرد با ارتش ترکیه در آینده ای نه چندان دور بعید نیست.

ارتش عراق و نیروهای مردمی عراق نیز تآکید بر یکپاچگی عراق داشته و دور از انتظار نیست که مناطق مورد مناقشه ای چون کرکوک که هم اعراب و هم اکراد و هم ترکمان ها در آن ساکن هستند و طبیعتا باید برای این مناطق تمام مردم عراق تصمیم بگیرند  آتش اختلاف را شعله ور کند.

انتهای پیام/