گزارش؛
عکس/تجمع بزرگ عاشورایان دانشگاهیان شهرستان ارومیه

تجمع بزرگ عاشورایان دانشگاهیان شهرستان ارومیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه شهدا استان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.

به گزارش نسل برهان، تجمع بزرگ عاشورایان دانشگاهیان شهرستان ارومیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با حضور نماینده ولی فقیه در سپاه شهدا استان و جمعی از دانشجویان برگزار شد.