علی اوجاقی؛
تاریخ: ۵:۵۰ :: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
جاهلیت مدرن فقط رقص شمسیر به دستان عرب در قرن ۲۱ نیست!

علی اوجاقی فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه در باره تحولات حوادث منطقه نوشت؛ حوادث منطقه و علی الخصوص موضوع همه پرسی کردستان عراق سبب شد تا در داخل نظام عده ای بخواهند به هر طریق ممکن از این واقعه سواستفاده کرده و سعی در تهییج و تشویش قومیتی و هویتی کنند و در یک بازی دو قطبی سازی-گرایی از بیش باخته وارد شوند.

به گزارش نسل برهان، علی اوجاقی فعال دانشجویی دانشگاه ارومیه در باره تحولات حوادث منطقه نوشت؛ حوادث منطقه و علی الخصوص موضوع همه پرسی کردستان عراق سبب شد تا در داخل نظام عده ای بخواهند به هر طریق ممکن از این واقعه سواستفاده کرده و سعی در تهییج و تشویش قومیتی و هویتی کنند و در یک بازی دو قطبی سازی-گرایی از بیش باخته وارد شوند.

راقم این سطور رعایت تفکیک و مرز بندی مابین هویت طلبان و پان ترک ها- ترک ها وهم چنین پان کردها-کردها را برخود لازم میداند و تزاحمی از جهت آزاد اندیشی و کنکاش برای این موضوع قائل نیست و معتقد است بسیاری از انگاره ها ناشی از جهل و عدم مداقه و پژوهش در موضوع است و اتفاقا دانشگاه به عنوان یکی از مراکز آزاداندیشی می تواند زمینه خوبی برای پرداختن بدان باشد.

مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که #برداشت دوستان از قومیت و هویت اشتباه است نه خود قومیت و هویت، والا همه می دانیم که جمهوری اسلامی ایران بافت تنیده شده از اقوام و هویت های گوناگون است و به تعیبر رهیر معظم انقلاب” هویت قومی ما؛ جزئی از هویت ملی ما است”.

الیته باید اشاره کرد رفتارهای ناصواب و گاها سلبی در برهه های باعث شده است که عده ای ناخواسته هم موضوع و هم برداشت از موضوع را مسئله ای بحرانی کرده و به آن دامن بزنند.

مدعیان تئوری اختلاف زن “آفتابه را خرج لحیم کرده” و از هر کنش سیاسی ،واکنش اجتماعی می گیرند .البته این فقط پایان ماجرا نیست و انحاء مختلف سعی در متهم نمودن غیر از خود را می کنند حال ممکن است این اتهام متوجه ارکان حکومت و نظام کنند یا اشخاص نظام.

برای مثال اینان (پان ترک هاو پان کردها)بالافاصله نظام را با همان شاقولی خود متهم به فاشیسم و توتالیتاریسم می کنند و متاسفانه از جهل مسئولین و جریان پیش رو دانشگاه نهایت استفاده را کرده و بر خلا پیش آمده می دممند.

اشاره به این نکته لازم وضروری است که جاهلیت مدرن فقط رقص شمسیر به دستان عرب در قرن ۲۱ نیست بلکه پدید آوردن اختلافات و دامن زنی بدان هم می تواند مصداق تضاد دیالیتکی و جاهلیت مدرن باشد.

انتهای پیام/