یادداشت؛
آرمان های انقلاب یا معیشت مردم؟

 این دوگانگی انتخاب را همیشه مسؤلان نظام اسلامی برای پوشش دادن به کمبودهای خود دربرابر مردم به کار برده اند غافل از اینکه آرمان های انقلاب هم در بهبود معیشت مردم است.

به گزارش نسل برهان، این دوگانگی انتخاب را همیشه مسؤلان نظام اسلامی برای پوشش دادن به کمبودهای خود دربرابر مردم به کار برده اند غافل از اینکه آرمان های انقلاب هم در بهبود معیشت مردم است.

انقلابی نماهایی دیده میشوند که در پس شعارهای والای انقلاب ایستاده اند اما در عمل نه تنها غیر انقلابی نبوده بلکه ضد انقلابی عمل میکنند.

مردمی که از انقلاب فقط قطع دست استعمار و استبداد را آرزو داشت تا حاصل دست رنج خود را با خانواده خود بخورد نه بر سفره و شکم خان و ارباب ریخته شود امروز باید محصول خود را یا به یک پنجم قیمت به دست دلال و واسطه گر بدهد یا به یک برگ چک مدت دار که معلوم نیست کی به دست او برسد!

آرمان انقلاب برای یک جوان دانشجو رایگان بودن تحصیلات آموزش عالی و شرایط شغلی مناسب است.

آرمان انقلاب برای یک پدرزیر خط فقر فرزنددار دارابودن حداقل درآمد که لوازم تحریر و تحصیل فرزندش را تامین کند.

آرمان انقلاب برای یک پدر پنجاه ساله دارابودن حداقل درآمد بازنشستگی است تا ایام سالخوردگی را به دست فروشی و…نپردازد.

اینگونه است که تجلی و فهم انقلاب برای یک جوانی که انقلاب را درک نکرده عملکرد انقلاب در مقایسه با کشورهاو اقتصادهای نوظهور است نه استبدادمخلوع رضا ومحمدرضا.

انقلاب ها زمانی از محتوا خالی میشوند که مصلحت ها بر آرمان ها پیشی گیرند و شعارهای انقلاب زمانی فراموش بی ارزش خواهند شد که برای مردم فقط یک طرح زیبا در بنرها و یک بیت زیبا در اشعار گردد.

نبی اکرم هم چهل سال به اخلاق و انسانیت دعوت کرد و با اسم امین شناخته شد وبعد اسلام را به مردم عرضه داشت.

انقلابی که ادامه دارد و به دست صاحب واقعی خود خواهد رسید باید برای مردم خود رفاه و زندگی قابل قبولی درسطح میانگین جهانی را ارایه دهد تا مردم سایر کشورها پذیرای آن و صاحبان واقعی انقلاب یعنی پابرهنگان حامی و پشتیبان آن باشند.

رویش جوانان انقلاب نه تنها حامی و مدافع انقلاب است بلکه باید سرسخت ترین منتقدان به عملکرد انقلاب و سرعت حرکت و رشد انقلاب نیز باشد.

انتهای پیام/