گزارش محرمانه؛
پذیرش بی سابقه دانشجوی دکتری در دانشگاه ارومیه!!

دانشگاه ارومیه امسال تعداد بی سابقه و بالای 400 نفر قبولی در مقطع دکترا را دارا می باشد و به نظر می رسد شرط حداقل امتیاز لازم در مراحل گزینش بدلایل نا معلومی برای دانشگاه ارومیه حذف شده است.

به گزارش نسل برهان،  بنا به اطلاعات رسیده ، خبرها حاکی از این است که پذیرش بی سابقه دانشجوی دکترا در دانشگاه ارومیه رخ داده است.

دانشگاه ارومیه امسال تعداد بی سابقه و بالای ۴۰۰ نفر قبولی در مقطع دکترا را دارا می باشد و به نظر می رسد شرط حداقل امتیاز لازم در مراحل گزینش بدلایل نا معلومی برای دانشگاه ارومیه حذف شده است.

در حالیکه داوطلبانی با نمرات بسیار پایین و در برخی موارد تا سه برابر ظرفیت اعلام شده از طرف گروه ها قبولی اعلام شده است در صورتیکه گروه های آموزشی بر اساس توان مندی های گروه ظرفیت اعلام کرده بودند و معادل همان ظرفیت برای نوبت دوم (شبانه و با شهریه) و همچنین به همان تعداد برای پردیس دانشگاهی(با شهریه ) قبولی اعلام شده است.

بنابراین برخی از گروه های آموزشی در مجموع بالای ۳۰ نفر امسال قبولی دکترا خواهند داشت که با محاسبه دانشجویان قبولی سالهای قبل به نظر می رسد مشکلات جدی و جبران ناپذیری در تحصیلات تکمیلی در سال های آتی اتفاق خواهد افتاد و روزهای خوبی در انتظار ارتقای سطح علمی دانشگاه ارومیه نیست.

انتهای پیام/