گزارش؛
دانشجویان غیربومی دانشگاه صنعتی در آتش بی تدبیری مسئولین

با فرا رسیدن فصل انتخاب واحد وجود نقص مدیریتی از جانب معاونت های آموزشی هر دانشگاه باعث شده است دانشجویان غیربومی برای حل مشکل خود نتوانند به آموزش کل مجموعه مربوطه مراجعه بفرمایند.

به گزارش نسل برهان، با فرا رسیدن فصل انتخاب واحد وجود نقص مدیریتی از جانب معاونت های آموزشی هر دانشگاه باعث شده است دانشجویان غیربومی برای حل مشکل خود نتوانند به آموزش کل مجموعه مربوطه مراجعه بفرمایند.

لذا این بار دانشگاه صنعتی ارومیه با اجرای  یک سیاست غلط سعی بر آن دارد که  شیوه نوینی را در انتخاب واحد پیاده سازی کند و این شیوه بدین شکل است که برای هر ورودی یک روز خاص در نظر گرفتند در حالیکه سیستم اشکلات اساسی دارد و دانشجویان هر ورودی نمی توانند در یک روز انتخاب واحد خود را تمام کنند.

طبق اخبار رسیده از جانب دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، معاونت آموزشی دانشگاه  تنها راه ارتباطی خود با دانشجویان غیر بومی که تلفن است را نیز قطع کرده است تا دانشجویان در آتش بی تدبیری مسئولین بسوزند.

حال نکته قابل توجه این است که دانشجویان بومی با مراجعه به دانشگاه مشکل خود را حل می کنند ولی غیر بومی ها کماکان با بی تدبیری و بی توجهی مسئولین دسته و پنجه نرم می کنند و در حال حاضر طبق گزارشات اکثر دانشجویان نتوانسته اند انتخاب واحد  کنند و از چند روز آینده  هم انتخاب واحد مشترک همه ورودی ها شروع می شود در حالیکه دانشجویان بومی هنوز نتوانسته اند مشکل خود را در این زمینه حل نمایند.

در دانشگاه صنعتی ارومیه همچین پدیده ای وجود دارد: اموزش جوابگو نیست، شورای صنفی جوابگو نیست و دانشجویان غیر بومی سرگردان هستند.

فایل زیر نیز بخش نامه آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه می باشد:

بخش نامه آموزشی

و تصاویر زیر نشان دهنده وجود مشکل اساسی در زمان انتخاب واحد می باشد:

انتهای پیام/