چند نکته پیرامون شعارهای ضد روحانی در روز قدس؛
تاریخ: ۱۹:۰۲ :: ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
از خودفریفتگی پرزیدنت تا نقد منصفانه دولت

یک عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه درباره شعارهای ضد روحانی در راهپیمایی روز قدس در یادداشتی به چند نکته مهم اشاره کرد و نوشت: چهار سال گذشته نشان می دهد که این طایفه در مقصر تراشی و فرافکنی، حرفه ای عمل می کنند با اینکه کارنامه مردودی دارند.

به گزارش نسل برهان؛ یک عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه درباره شعارهای ضد روحانی در راهپیمایی روز قدس در یادداشتی به چند نکته مهم اشاره کرد و نوشت: چهار سال گذشته نشان می دهد که این طایفه در مقصر تراشی و فرافکنی، حرفه ای عمل می کنند با اینکه کارنامه مردودی دارند.

نکته اول: با توجه به فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری چنین حرکاتی قابل قبول نیست و در شرایط و اوضاع و احوال داخلی و خارجی، مناسب و مصلحت آمیز به نظر نمی رسد. هر چند چنین رفتارهایی ناشی از عملکرد و مواضع غیر مدبرانه و نامتعادل رییس جمهور روحانی و مشاوران وی است.

نکته دوم: آقای روحانی و دولت ناکارآمد وی به سبب شکست مبرهن سیاست های داخلی و خارجی اش از چنین تحرکات ناشیانه نهایت استفاده را برای سرپوش گذاشتن بر ضعف ها و مظلوم نمایی انجام می دهد.

چهار سال گذشته نشان می دهد که این طایفه در مقصر تراشی و فرافکنی، حرفه ای عمل می کنند با اینکه کارنامه مردودی دارند.

نکته سوم: درست است که روحانی دقیقا راه و تجربه تلخ بنی صدر و بازرگان را تکرار می کند اما او بسیار پیچیده تر و مرموز تر از آنها عمل می کند. مضاف بر اینکه زمان هم زمان بنی صدر نیست.مثلا مجلس دوران بنی صدر با مجلس وکیل الدوله های فعلی کاملا متفاوت است.

نکته چهارم: برای برملا شدن ماهیت روحانی و مشاوران و همدستان دو تابعیتی اش نیاز به کمی زمان است و این زمان باید به او داده شود تا چوب خطشان پر شود و در اوج تفرعن و خودفریفتگی غرق شده و خودشان را رسوا سازند و جریان انحراف و فتنه همزمان دفن شود.

نکته پنجم: عکس العمل طرفداران دولت در برابر این حادثه کوس رسوایی آنها را در عالم به صدا در آورد. کسانی که آن همه از اسلام رحمانی و رأفت اسلامی و زنده باد مخالف من و دمکراسی و آزادی و نشکستن قلم ها و نبستن دهان ها دم می زدند نشان دادند که حتی قدرت شنیدن صدای چند ده نفر را هم ندارند و برخورد چکشی و حمله گازانبری و اقدام قضایی، اطلاعاتی و امنیتی از همه مراجع خواهان می شوند.

گویی آزادی و دمکراسی فقط حق آنهاست که هشت ماه از سال ۸۸ پایتخت را به آتش و دود و بی قانونی و آشوب بکشند و کسی حق رسیدگی و اعتراض نداشته باشد.

نکته ششم: آقای حسن روحانی در چهار سال گذشته بیش از پنجاه نسبت ناروا و تهمت و افترا مانند: جهنمی، بی شناسنامه، جیب بر، بیسواد و کاسبان تحریم و … به منتقدان خود داده است و انواع تحریف ها از اسلام و حضرت امام (ره) مرتکب شده و بسیاری از اصول و ارزش ها را زیر سوال برده است.

آیا منتقدان او حق ندارند اعتراض کنند؟ مگر چه گفته اند؟ آیا نشانه های روشن نفاق و سازش کاری در سیاست ها و مواضع و گفتار و رفتار وی مشهود نیست؟ آیا او سازش کار نیست؟

و العاقبه للمتقین…

نکته هفتم و آخر: مردم انقلابی و ولایتمدار به جای چنین رفتارهایی مناسب است به نقد منصفانه و مطالبات به حق خود در جامعه ادامه دهند و در مسیر ولایت در مقابل قانون گریزی محکم و استوار باشند.

و العاقبه للمتقین

انتهای پیام/