تاریخ: ۹:۰۵ :: ۱۳۹۶/۰۲/۱۶
برد تیم های فوتسال دانشگاه ارومیه در مسابقات لیگ کارکنان دانشگاه های منطقه ۳ کشور

در هفته اول مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگاه صنعتي سهند تبریز، تیم های اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ارومیه توانستند با نتایج پنج بر یک و چهار بر یک به ترتیب بر دانشگاه های صنعتی ارومیه و مراغه غلبه و پیروز گردند.

به گزارش نسل برهان؛ در هفته اول مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه های منطقه ۳ کشور به میزبانی دانشگاه صنعتي سهند تبریز، تیم های اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه ارومیه توانستند با نتایج پنج بر یک و چهار بر یک به ترتیب بر دانشگاه های صنعتی ارومیه و مراغه غلبه و پیروز گردند.

اسامی اعضای تیم هیات علمی دانشگاه به مربی گری دکتر سلمان فرضعلی پور
دکتر رضا ذوالفقاری
دکتر مرتضی مولایی
دکتر اصغر توفیقی
دکتر حمید رضا ممتاز
دکتر محسن دانشیار
دکتر وحید محمد نژاد
دکتر حسام احمدی
دکتر ابوالفضل علیرضا

اسامی اعضای تیم کارمندان دانشگاه به مربی گری قربان عباسی
محمد فرجی
محمد خداوردی زاده
کامران شفایی
مسعود اکبری
علی شکوری
محمد کشتیبان
حسن رحمانپور

عسگر کریمخانی
یونس خشم وش