عینک مدیا؛
تاریخ: ۱۲:۲۵ :: ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
فیلم/نظرات جالب دانشجویان دانشگاه ارومیه درباره بیکاری و اشتغال

عینک، این بار به سراغ دانشجویان دانشگاه ارومیه رفته و نظرات جالب دانشجویان دانشگاه ارومیه درباره بیکاری و اشتغال را از آنها پرسیده.

نسل برهان؛ عینک، این بار به سراغ دانشجویان دانشگاه ارومیه رفته و نظرات جالب دانشجویان دانشگاه ارومیه درباره بیکاری و اشتغال را از آنها پرسیده.

 

انتهای پیام/